• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8dWUoq1V36L4Hy
  • https://twitter.com/
A24 Gayrimenkul

Ö/K Facebook

Ö/K Twitter


Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.76495.7880
Euro6.41576.4414
Saat
Takvim
GAZETE
Önce Kültür/Yazarlar
Gazeteler
Türkçe Müzik
Yabancı Müzik
Sinema
TV YAYINLARI
İmdat YILMAZ
imdatyilmaz1@hotmail.com
TBMM VE 205 SAYILI YASA
06/03/2018

Hepimiz biliyoruz ki; 205 sayılı Oyak yasasının olumsuz bir çok hükümleri bulunmaktadır. Benim için en çok dikkat çekici olanı, mağdurları arasında bugüne kadar T.B.M.M.nde görev yapan tüm Milletvekillerini de ilgilendiren hükümleridir. Asteğmen rütbesiyle görev yapan Kurum üyelerinden, terhisine kadar kesilen aidatları ve bu aidatların geliri olan nemaları terhisinden sonra ödenmemektedir. 205 sayılı yasamız, altmış yaşındadır. Başta askerliğini Yedek subay olarak yapanlar olmak üzere, 3 yıl hizmetin altında süreyle çalışarak ayrılan tüm Subay, Assubay, Uzman Çavuşlardan almış olduğu aidatları iade etmemekte, 10 yıl hizmetin altında süreyle çalışıp ayrılan ya da A. Malulen emekliye sevk edilen üyelere ise " nemalarını " vermemektedir. Bu görünümüyle, Anayasayla güvence altına alınan insan haklarımıza ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum.

Bu durumda bulunan yüz binlerce üyenin haklarının OYAK kasasında kalması, yasanın hükümleri bakımından her ne kadar yasal gibi değerlendirilse de, " zorunlu üye " konumundaki üyelerden kesilen aidatların, iade edilmemesi, ya da nemalarının verilmemesinin tam da üye haklarına el konulması anlamını taşıdığı anlamına gelmez mi?

Evrensel hukuka uymayan eski yasaların, başta Anayasamıza uygun hale getirilmesi çağdaş devlet anlayışının gereği değil mi ? Bu gereği sağlayıcı olan T.B.M.M.olmuyor mu? Gelmiş-geçmiş tüm Milletvekillerince önemsenmeyerek gerekli düzenlemenin yapılmayışı düşündürücü değil mi?

---------
Madde 19 – Bu kanunla daimi ve geçici üyelere tanınan haklar,bunlardan ilk aidatın kesildiği tarihten başlar.
Kurumun yapacağı yardımlar:
Madde 20 – Kurumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına yapılacak yardımlar şunlardır.
a) Daimi üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır:
(1) Emeklilik yardımı, (2) Malüliyet yardımı, (3) Ölüm yardımı.
(4) (Ek : 26/6/1996 - 4148/3 md.) Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlere verilecek ve kullanım ve
yönetim usulleri Genel Kurulca belirlenecek Konut Edindirme Yardımı.
............
(1) Bu bentteki "uzman erbaşlar ile" ibaresi, 16/9/1991 tarih ve 460 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile eklenmiş olup,
10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle aynen kabul edilerek Kanunlaşmıştır.
3436-1
b) Geçici üyeler: (Aidat kesildiği müddetçe)
(1) Malüliyet yardımı,
(2) Ölüm yardımı,
c) (Ek : 26/6/1996 - 4148/3 md.) Emekli maaşı sistemine giren üyelere yapılacak yardımlar ise şunlardır:
(1) Emekli maaşı, (2) Ölüm yardımı.

Madde 21 – (Değişik : 25/4/1985 - 3184/1 md.)

En aza 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra, görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple
ayrılmak suretiyle üyeliği sona eren daimi üyeler emeklilik yardımından faydalanırlar. (Ek : İki, üç, dört, beş, alt, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar 26/6/1996 - 4148/4 md.)
Birinci fıkraya göre emeklilik yardımına hak kazanarak görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılan
üyeler isterlerse, emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakarak Emekli Maaşı Sistemine girebilirler.
........
Sistemde bulunan üyenin ölümü durumunda eşi, hak edilen ölüm yardımını rezervine ekleme hakkına sahip değildir.
Sistemde bulunan üyelerin, sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür.403 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

RAHMETLİ BABAANNEM VE YUNAN MEZALİMİ ÖYKÜSÜ - 12/08/2019
Sakarya nehri, güzel yurdumuzun en uzun nehirlerinden biri olup, Sündiken ormanlarının kıvrım kıvrım eteklerinden akarken, Eskişehir ilimizle Ankara ilimiz arasında sınır konumundadır.
LAİK CUMHURİYET İÇİNDE, KURUMSAL JANDARMA - 11/08/2019
Güzel yurdumu ve Ulusumu elbette çok seviyorum. Bu sevginin, her yurttaşın gönlünde ve ölçüsünün de tartışılmayacağı kadar derin olduğunu düşünürüm.
ULUSAL SORUNLARIMIZA, ULUSALCI YAKLAŞIM - 22/07/2019
Dünya Ülkelerinin istihbarat kurumları arasında, Ulusal istihbarat kurumumuz MİT'nın yeri ve önemi hakkında bizlerin yorum yapması ve değerlendirmede bulunması doğru olamaz.
İNSAN VE TOPLUMA BAKIŞ - 27/05/2019
Laik Cumhuriyetimizin kurucusu aziz ATATÜRK'ün insan eğitimine bakışı, görüş ve önerilerinin değerini, günümüzde kat be kat fazlasıyla anlıyoruz. Bu yüce insan sonsuza kadar, biz Türk çocuklarının gönlünde, vatanımızın kurtarıcısı, iyi bir devlet...
İL ADI DEĞİŞTİRİLMESİNE TEPKİMDİR - 24/05/2019
TUNCELİ il adının, Belediye Başkanı ve Belediyenin yerel meclisi kararıyla DERSİM olarak değiştirildiği bilgisi paylaşılmaktadır.
DEMOKRASİMİZİN ÖNÜNDEKİ İÇ VE DIŞ TEHDİTLER - 16/05/2019
Demokrasilerde, halk düzenli aralıklarla ve özgürce seçtiği temsilcileri aracılığıyla "siyasal denetimi" elinde bulundurur.
UMUDUM, ÖZÜMSENEN VE İYİ İŞLEYEN ADALETTİR - 08/05/2019
Ülke ve Ulus sevgisi taşıyan her insanın, usulsüzlük ve hukuksuzluklara karşı öncelikli insani görevi; yaşanan usulsüzlüklere, hukuksuzluklara ve etrafında cereyan eden günlük Ulusal olayları doğru düşünme ve muhakeme yapma görevi olmalıdır.
1 MAYIS'I ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYLE ANLAMAK - 02/05/2019
Cumhuriyet yönetimi, özgür düşünceli, erdemli ve adaletli ama, sorumluluk duygusu ve kişiliği olan insan yetiştirmeyi hedef alan bir yönetim şeklidir.
DÜŞÜNCE, İNANÇ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ - 28/04/2019
Demokrasi nedir dendiğinde, hepimizin güzel tanımlarda bulunacağını biliyorum.
 Devamı
Site Haritası
KİTAP ÖNERİLERİ
sömürgeleşen türkiye cihan dura ile ilgili görsel sonucu
sırtımdaki postal ile ilgili görsel sonucu

Anılarla mayıs 1970 - Ocak 1975 astsubay ve Eşlerinin Hak ve Adalet Arama Mücadeleleri
Yazar: Abdullah İnaler
iblisin kıblesi ile ilgili görsel sonucu